ECCO SCINAPSE جدید

نرمی x انعطاف‌ x بازگشت انرژی

سنت × نوآوری

با ECCO CROSS X جدید به مهارت برتر همراه با طراحی مجدد گام بگذارید.

به سال نو قدم بگذارید

ظاهر پرداخت‌ شده برای تمام مراسم

پرداخت بی‌نقص

با کیف‌های چرم فوق‌العاده، ظاهری عالی داشته باشید

در سیر طبیعی از سال 1963

همانند طبیعت اطراف ما، توسعه مداوم رویه‌های چرم درجه یک و کفی‌های اختصاصی، ما را در سیر حرکت طبیعی حفظ می‌کند.