کفش های ویژه کودکان را پیدا کنید

کاملاً متناسب

پاهای کوچک نیازمند توجه بیشتر هستند

پاهای کودکان نسخه کوچک شده پای بزرگسالان نیست پای کودکان تا سن 15 سالگی 1 الی 2 سانتی متر در سال رشد می کند و به همین دلیل مهم است که پای کودک خود را چندین بار در سال اندازه بگیرید. این موضوعی است که باید از آن آگاه باشید.

کفش‌هایی با اندازه کاملاً مناسب را بیابید

 • 1

  کاغذ را به طورعمودی روی کف اتاق قرار داده و آن را به دیوار تکیه بدهید. پاشنه پا را به دیوار تکیه دهید.

 • 2

  شکل بلندترین قسمت پا را روی کاغذ ترسیم کنید. همین روش را برای پای دیگر هم تکرار نمایید.

 • 3

  طول هریک از اشکال ترسیم شده را اندازه بگیرید و آنها را با نمودار اندازه تطبیق دهید. اندازه کفش را بر اساس پای بلندتر تعیین کنید.

راهنمای سایز - کودکان

در ECCO ما متعهدیم آسان ترین تجربه خرید آنلاین را برای شما ممکن سازیم. بهترین روش اطمینان از سفارش صحیح سایز، اندازه‌گیری پاهای کودک خود و سپس مقایسه آن با نمودار سایز زیر برای یافتن سایز مناسب می‌باشد. برای اندازه‌گیری دقیق پاهای کودک خود، لطفاً این 4 مرحله ساده را دنبال کنید:

 • تنها چیزهایی که برای اندازه‌گیری پاها از پاشنه تا نوک انگشتان لازم دارید، یک تکه کاغذ، یک مداد و یک خط‌کش است.

 • کاغذ را روی زمین و مقابل دیوار قرار دهید. پاشنه پا را به دیوار تکیه دهید.

 • بلندترین قسمت پای خود را روی کاغذ علامت بزنید. همین روش را برای پای دیگر هم تکرار نمایید.

 • طول هریک از علامت ها را اندازه گرفته و آن را با نمودار اندازه تطبیق دهید. اندازه کفش را بر اساس پای بلندتر تعیین کنید.

میلی متر اتحادیه اروپا ایالت متحده امریکا انگلستان
123 20 5 20
129 21 5.5 21
135 22 6/6.5 22
141 23 7/7.5 23
147 24 8/8.5 24
153 25 9 25
160 26 9.5 26
166 27 10/10 27
172 28 11/11.5 28
179 29 12/12.5 29
185 30 13 30
192 31 13.5 31
198 32 1/1.5 32
205 33 2/2.5 33
211 34 3 34
218 35 4/4.5 2.5/3
230 36 5/5.5 3.5
237 37 6/6.5 4/4.5
243 38 7/7.5 5/5.5
250 39 8/8.5 6
257 40 9/9.5 6.5/7

مشاهده اطلاعات بیشتر مشاهده اطلاعات کمتر

مجموعه پسران

مجموعه دختران