IOWA

شماره مورد 532714-50159 قهوه ای

Colour:

محدوده سایز:

39 40 41 42 43 44 45 46 47
8 / 8.5 9 / 9.5 10 / 10.5 11 / 11.5 12 / 12.5 10 / 10.5 11 / 11.5 12 / 12.5 13 / 13.5
6 6.5 / 7 7.5 8 / 8.5 9 9.5 / 10 10.5 11 / 11.5 12 / 12.5
250 257 263 270 277 283 290 297 303
  • این کفش غیر رسمی مردانه مزین به کنراتست‌های در پاشنه و دارای یک سیستم بستن با بند و سبکی ورزشی و راحت قطعاً در این فصل یکی از سبک‌های مورد علاقه مردان شیک‌پوش و آگاه به مد خواهد بود. در ورای این ظاهر خوب انبوهی از ویزگی‌های راحتی داخلی نهفته است، از جمله یک کفی دارای روکش چرمی که رطوبت پاها را دفع می‌کند. Comfort Fibre System™ مبتکرانه ECCO پاها را خنک و باطراوت نگه می‌دارد.

مشاهده اطلاعات بیشتر مشاهده اطلاعات کمتر