هسته نوآوری ECCO

تکنولوژی DIP ®

ECCO یک پیشرو جهانی در زمینه تکنولوژی DIP می‌باشد. و تولید با تزریق مستقیم یا همان DIP، مزیت رقابتی تکنولوژی تولید تخت کفش ECCO و یکی از رازهای تناسب معروف کفش‌های ECCO می‌باشد. 

  • جذب ضربه

    DIP هنگام دویدن شما در مسیر و شرایط متغیر، جذب ضربه بی‌نظیر ارائه می‌دهد.

  • راحتی و ثبات

    DIP راحتی و ثبات را هنگام پیاده‌روی یا دویدن شما در مسیر پر چالش ارائه می‌دهد.

  • انعطاف‌پذیری و پشتیبانی

    DIP از اولین تا آخرین گام ماجراجویی شما، انعطاف‌پذیری و پشتیبانی ارائه می‌دهد.

?

کفش‌های زنانه DiP

تکنولوژی DiP در بیشتر کفش‌های زنانه ما به کار رفته است. برای بررسی موارد بیشتر، مجموعه‌های ما را مرور کنید. 
کفش‌های زنانه

کفش‌های زنانه DiP

تکنولوژی DiP در بیشتر کفش‌های زنانه ما به کار رفته است. برای بررسی موارد بیشتر، مجموعه‌های ما را مرور کنید. 
کفش‌های زنانه

کفش‌های زنانه DiP

تکنولوژی DiP در بیشتر کفش‌های زنانه ما به کار رفته است. برای بررسی موارد بیشتر، مجموعه‌های ما را مرور کنید. 
کفش‌های زنانه

کفش‌های مردانه DiP

بیشتر کفش‌های مردانه ما دارای تکنولوژی DiP می‌باشند. 
کفش‌های مردانه

کفش‌های مردانه DiP

بیشتر کفش‌های مردانه ما دارای تکنولوژی DiP می‌باشند. 
کفش‌های مردانه

مجموعه کودکان

مجموعه کودکان