بهبود راحتی

کفش‌های جدید ECCO INTRINSIC TR

آینده‌گرا
خطوط سیاه
یا سفید

تحول
سبک شما

همیشگی
حرکت طبیعی

رویه‌های چرم نرم و بادوام یا دارای ساختار اسکلتی، قابلیت تنفس و پشتیبانی فراهم می‌کنند.

ساختار حرکت طبیعی، جابجایی طبیعی پاهای شما را افزایش می‌دهد

کفی دو تکه دارای تزریق مستقیم، نرم و انعطاف‌پذیر با برش بی‌نظیر است.

موارد بیشتر
ECCO INTRINSIC
سبک‌های شما